KIDS

A Mozgásfejlesztő Gyermekjóga és Terápia és egy komplex mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszer fejlesztés.

5 éves kortól ajánlott.


Miben tud segíteni a Mozgásfejlesztő gGermekjóga Terápia? (MGT)

A terápia azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akiknél az alábbiakban felsorolt problémák valamelyike fennáll:

 • megkésett és/vagy hibás beszédfejlődés,
 • fejlődésben, érésben elmaradt, iskola éretlen óvodások,
 • mozgásfejlődésben észlelt eltérés, vagy elmaradás (nagymozgások és finommozgások ügyetlensége),
 • dominancia megválasztásának késése,
 • diszlexia gyanúja, diszlexia, valamint alaki diszgráfia,
 • figyelemzavar, magatartászavar,
 • ADHD (figyelemhiányos hiperektivitás-zavar).

A terápia segíti:

 • a beszédhangok beépülését, a beszédfejlődést
 • beindítja a rajzfejlődést
 • javítja a mozgáskoordinációt
 • fejleszti a szem-kéz koordinációt
 • ritmusérzéket,
 • rugalmasságot,
 • egyensúlyt
 • finommotorikát,
 • segíti és erősíti a dominancia választást
 • fejleszti a tér- és időbeli tájékozódást
 • a testséma alakulását és a kognitív funkciókat (figyelmet, érzékelést )

Mi a célja a Mozgásfejlesztő Gyermekjóga Terápiának?

A gyermekek elmaradásának felmérése után célzott, és hatékony mozgásfejlesztés. 

Az alábbi gyanújelek esetében érdemes felmérést végeztetni a gyermekkel:

 • életkorának nem megfelelő kommunikáció, beszédhibája van,
 • mozgásügyetlenség (csetlik-botlik, mozgása összerendezetlen, mozgásfejlődésében valamelyik elem kimaradt pl. nem kúszott, nem mászott, túl korán felállt),
 • grafomotorika (nem szeret rajzolni, ügyetlen a kézműves tevékenységekben),
 • dominancia (nem alakult ki a kézdominanciája hol a jobb, hol a bal kezét használja),
 • térérzékelése nehézkes,
 • ritmusérzéke nem korának megfelelő,
 • szocializáció (nehezen alkalmazkodik, kevésbé szabálykövető), erős viselkedési problémákkal küzd,
 • rövid ideig tud figyelni, nyugodtan ülni,
 • hipermotilitás (állandóan matat, mocorog, nem tud a helyén megülni, jár keze, lába, alacsony a tolerancia szintje, rosszul tűri a frusztrációt, figyelme nem tartós, nehezen rögzíthető...),
 • egyensúlyproblémákra utaló jelek vannak ( pl. későn és nehezen tanult meg kerékpározni stb.)

Mi történik a foglalkozásokon?

A mozgásterápia segítségével lehetőséget biztosítunk az idegrendszernek, hogy bepótolja lemaradásait. Végig haladunk a mozgásfejlődés szakaszain, ezeket helyesen begyakoroljuk. Ezek által segítjük az idegrendszer újraszerveződését.

Fejlesztjük a mozgáskoordinációt, egyensúlyt, gondolkodási képességeket, egyszóval a gyermek egész személyiségét.

Először felmérem a gyermek állapotát (1óra).
Majd a kiértékelés során egy 10 alkalmas terápiát javaslok. Ami 1 vagy 2 foglalkozast jelent hetente a gyermeknek. Ez idő alatt eldől, hogy a gyermek hogyan reagál a terápiára. A foglalkozásokon túl otthon végzendő gyakorlatsort is adok. Fontos a napi rutin kialakítása, csak így lehet garantálni az eredményességet.
Az állapotfelmérés:  8.000 Ft
10 alkalmas bérlet: 40.000 Ft


Molnár Éva -  06/30/459-8110

Felnőtt és gyermek jóga oktató, jógaterapeuta, Mozgásfejlesztő Terapeuta (MGT)